Kenskí žiaci si založili fiktívnu banku - SlovakAid

Kenskí žiaci si založili fiktívnu banku

Tlačová správa
31. júl 2013, Nadácia Pontis

 

Reklamka, banka, fotolab a štúdio na výrobu videí alebo firma zameraná na ekoturizmus. Ide o prvé cvičné firmy, ktoré si založili kenskí stredoškoláci v rámci svojich počítačových klubov. Cvičné firmy sú výsledkom úsilia piatich učiteľov z juhovýchodnej Kene, ktorí založili na svojich stredných školách počítačové kurzy. Žiakov sa snažia motivovať k práci s modernými technológiami, aby sa mohli ľahšie uplatniť na trhu práce. Prostredníctvom nich získavajú prvé podnikateľské skúsenosti.

Geodfrey Malaho: Prispievam k ich láske k počítačom

Kenské stredné školy fungujú na báze slovenských gymnázií. "Študenti  získavajú skôr všeobecné informácie a v podstate žiadne praktické zručnosti," vysvetľuje Jakub Šimek, programový koordinátor Nadácie Pontis. Slovenské učiteľky z Obchodnej akadémie v Leviciach preto spolu s nadáciou priniesli do piatich stredných škôl pri meste Voi v juchovýchodnej Keni projekt cvičných firiem. Nadácia priniesla do Kene projekt modernizácie stredných škôl. "Na vybraných školách sme otvorili počítačové učebne a študenti sa môžu vzdelávať vďaka projektovému vyučovaniu," hovorí Jakub Šimek.

Počítačové kluby si získali obľubu mnohých študentov, ktorí sú ochotní ostať v škole aj vo svojom voľnom čase. Majú možnosť pracovať s modernými technológiami a získavať nové zručnosti.

Aj napriek nadšeniu žiakov musia ich učitelia počas výučby čeliť rôznym výzvam. Študenti sa napríklad počas hodín snažia pripojiť na sociálne siete, ktoré im berú pozornosť od učenia. Učitelia sa preto snažia, aby získali ich pozornosť, čo často nie je jednoduché. „Platy v kenskom školstve sú pomerne nízke. Našu prácu však milujeme a snažíme sa, aby študenti pracovali čo najlepšie," vysvetľuje učiteľ Geodfrey Malaho, ktorý pôsobí na strednej škole v Mwaghogho Secondary. Ďalšou výzvou je internet, ktorý je niekedy pomalý. Situácia na škole sa však zlepšuje. 

Žiaci vždy nepracujú na počítačoch v učebniach. V teréne vyrábajú svoje prvé fotografie, videá a krátke filmy. „Baví ich to. Mnohí chcú byť počítačoví technici, programátori, web dizajnéri či tvorcovia softvéru. Mladí študenti majú najradšej veci, ktorých sa môžu chytiť a cítiť ich, na ktoré môžu položiť ruky,“ hovorí Malaho. Je je jeden z učiteľov, ktorý s entuziazmom vedie svojich žiakov k využívaniu moderných technológií. V decembri minulého roka počas návštevy slovenských škôl dostal nápady, ktoré po svojom návrate do Kene realizoval v praxi. „Často verím tomu, čo vidím na vlastné oči. Keď som bol na Slovensku, veľa som sa rozprával so slovenskými učiteľmi a keď som sa vrátil, sľúbil som si, že naučím žiakov, ako byť viac inovatívnymi. Študenti mi priniesli svoje nápady a vytvorili sme prvé cvičné firmy," hovorí.

Upozorňuje aj na nedorozumenia, ktoré musel riešiť. „Na začiatku bolo komplikované žiakom vysvetliť, načo im cvičné firmy budú slúžiť. Najprv si mysleli, že ich pošlem domov, aby priniesli peniaze na založenie firiem," smeje sa. Nakoniec sa im myšlienka páčila a zobrali to veľmi vážne. "Prácu v cvičných firmách si užívajú. Nikto si nesťažuje, ba práve naopak."  Žiaci si na počítačoch vyrábajú vizitky a propagačné videá. "Mám pocit, že prispievam k ich láske k počítačom,“ dodáva učiteľ.

Cvičné firmy predstavili Keňanom učiteľky z Obchodnej akadémie v Leviciach. „Kenských učiteľov veľmi zaujali, radia sa s nami a dlhodobo s nimi spolupracujeme,“ hovorí Daniela Skladanová, ktorá bola počas tohto opäť školiť učiteľov v Keni.

Herman Mwalukuku: Deti učia rodičov, ako funguje banka

Počítačové kluby na strednej škole v Marungu boli spočiatku zamerané na výučbu používania informačno-komunikačných technológií. Žiaci sa učili strojopis, vytvorili si e-mailové účty, robili prezentácie v PowerPointe a premietali svoje výstupy na interaktívnej tabuli. „Začali sme s jednoduchými vecami, ale postupne sme rozšírili naše aktivity. Zrazu sme boli schopní pripraviť školský kalendár, brožúry o škole, vianočné pozdravy, školský časopis a podnikateľské vizitky,“ hovorí Herman Mwalukuku, ktorý počítačový klub na strednej škole vedie.
Počítačový klub v Marungu v súčasnosti navštevuje 30 študentov. Do svojich aktivít sa snažia zapojiť aj svojich rodičov. Jednou z cvičných firiem, ktorú založili, je banka. Študenti si naštudovali ako banka funguje, vytvorili si fiktívnu banku, zvolili vedenie, rozdelili si medzi sebou úlohy a teraz svojim rodičom vysvetľujú, ako funguje ich spoločnosť.

„Deti učia svojich rodičov, ako si založiť v banke účet a podobne. Pre rodičov sú tieto znalosti prínosné, pretože ich reálne uplatňujú pri kontakte s ozajstnou bankou, napríklad pri platení školného,“ vysvetľuje určiteľ. Študentskú banku dokonca už navštívili aj ľudia zo skutočnej kenskej banky, ktorí študentom radili ako nadviazať na ich aktivity a prisľúbili im ďalšiu spoluprácu.  
 

Na každej škole je učiteľ, ktorý posúva študentov vpred

Odborník na zavádzanie moderných technológií na školách, Juraj Kopáni z eTechnology, vyzdvihuje zanietenosť kenských učiteľov. „Jasne pochopili ako projektové vyučovanie robiť a čo prinesie ich žiakom. Používanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese sa pohlo dopredu. Vedia, ako majú používať techniku, sú iniciatívni a neboja sa zapojiť do tohto procesu aj študentov, čo je tiež veľmi dôležité,“ opisuje svoje skúsenosti z Kene.

Kenským učiteľom výrazne pomohla aj návšteva slovenských škôl minulý rok, kde mohli na vlastné oči vidieť slovenský výučbový proces a porovnať ho s kenským. „Učitelia a ich žiaci týmto rastú aj osobnostne. Na každej škole sme našli správneho človeka, ktorý posunul počítačové kluby na vyššiu úroveň. Učiteľ je tu veľmi dôležitý, od jeho postoja sa všetko odvíja,“ dodáva Juraj Kopáni, ktorý sa spolu s učiteľkami Danielou Skladanovou a Zuzanou Meszárosovou z Obchodnej akadémie v Leviciach počas tohto leta školili kenských žiakov a učiteľov v Keni.  

Založenie cvičných firiem je jedna z aktivít v rámci projektu Slovensko-kenskej spolupráce pre moderné školy, ktorý Nadácia Pontis realizuje s finančnou podporou slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAid. Na tento projekt Nadácia Pontis nadviaže projektom Slovensko-kenská spolupráca pre moderné školy: IKT, projektové vzdelávanie a cvičné firmy v Taita – Taveta, ktorý sa zameriava sa na päť nových stredných škôl. Spolu s ďalšími piatimi školami, ktoré boli súčasťou predchádzajúceho projektu, bude 10 pilotných škôl slúžiť na testovanie prevádzky vznikajúceho Kenského centra cvičných firiem, ktoré bude mentorovať Štátny inštitút odborného vzdelávania na Slovensku a umožní tak Kenskej republike získať členstvo v medzinárodnej organizácii Practice Enterprise Network.

zdroj:www.nadaciapontis.sk