Kapitálové výdavky v projektoch SlovakAid 2020 - SlovakAid

Kapitálové výdavky v projektoch SlovakAid 2020

Dnes, 29. marca 2021, sa uskutočnilo online školenie SAMRS pre prijímateľov, zamerané na pravidlá čerpania kapitálových výdavkov v projektoch schválených v rámci výziev SlovakAid 2020.

Zadefinované boli výdavky na obstaranie nehmotného a hmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov, finančné limity pre obe kategórie výdavkov, či príklady ich správneho a nesprávneho zaradenia v rozpočte projektu, spolu s odporúčaniami a povinnosťami prijímateľa dotácie.

Ďakujeme našim partnerom za účasť na školení.

Pre záujemcov je celá prezentácia dostupná TU a zároveň v časti Výzvy - Projektová dokumentácia - Príručky/schémy 2020.