Inštruktážny seminár pre prijímateľov - SlovakAid

Inštruktážny seminár pre prijímateľov

Inštruktážny seminár pre prijímateľov

Diskusia o obsahovom a finančnom manažmente s prijímateľmi projektov schválených v roku 2020 sa uskutočnila v stredu 23.09.2020

V stredu 23. septembra 2020 sa v priestoroch kongresovej sály MZVEZ SR uskutočnil inštruktážny seminár Manažment schválených projektov Výziev SAMRS/2020. 

Cieľom seminára bolo informovať účastníkov o obsahovom a finančnom manažmente schválených projektov. Seminár bol určený pre prijímateľov dotácie na realizáciu projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí v roku 2020. 

Prezentácie zo seminára nájdete nižšie, v priečinku DOKUMENTY.

Ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Bratislava, 24.09.2020