Ingrid Brocková: Aj Slovensko ako poskytovateľ humanitárnej pomoci sa zrazu ocitá v pozícii jej prijímateľa - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Ingrid Brocková: Aj Slovensko ako poskytovateľ humanitárnej pomoci sa zrazu ocitá v pozícii jej prijímateľa

Okrem možnosti zefektívnenia mechanizmu poskytovania humanitárnej pomoci do zahraničia diskutovala dnes, 25. februára 2021, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Vendelínom Leitnerom aj aktuálnu tému pomoci, ktorej sa Slovensku dostáva od svojich partnerov v súvislosti s nepriaznivou pandemickou situáciou v krajine. „Slovensko, ktoré preukazuje svoju solidaritu s krajinami postihnutými humanitárnymi katastrofami, sa po prvýkrát ocitá na opačnej strane, t.j. v pozícii žiadateľa o pomoc. Veľmi si vážime promptnú reakciu Rumunska, ktoré ako prvé reagovalo na žiadosť o vyslanie zdravotníckeho personálu, prezentovanú ministrom Ivanom Korčokom na pondelkovom zasadnutí Rady pre zahraničné veci v Bruseli,“ uviedla počas rozhovoru I. Brocková.

Partneri vyzdvihli doterajšiu veľmi dobrú úroveň medzirezortnej spolupráce, pričom sa zhodli na potrebe prijať konkrétne opatrenia, ktoré spružnia a zefektívnia súčasný mechanizmus poskytovania humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia a zároveň stimulujú medzirezortnú komunikáciu s ďalšími zainteresovanými štátnymi inštitúciami, mimovládnymi humanitárnymi organizáciami i súkromným sektorom. Témami rozhovoru boli aj príprava návrhu stratégie humanitárnej pomoci do zahraničia, ktorá by mala zadefinovať priority Slovenska v tejto oblasti i zabezpečenie finančných zdrojov na humanitárne akcie.

„Ministerstvo vnútra, ako gestor materiálnej pomoci, predstavuje nášho kľúčového partnera v poskytovaní humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia. Naša spolupráca nadobúda čoraz intenzívnejší rozmer, aj vo väzbe na pandémiu ochorenia Covid-19. Som rada, že spoločne vidíme priestor na zvýšenie flexibilnosti a účinnosti aktuálneho systému poskytovania humanitárnej pomoci a budeme pracovať na realizácii konkrétnych opatrení v tomto smere,“ zdôraznila štátna tajomníčka. V minulom roku vypravili spolu oba rezorty trinásť humanitárnych zásielok do deviatich krajín v celkovej hodnote viac ako 1,3 milióna eur. Pred dvomi týždňami zase preukázalo Slovensko solidaritu s našimi partnermi na západnom Balkáne poskytnutím humanitárnej pomoci v boji proti COVID-19  v hodnote 315 tisíc eur.

Zdroj: MZVEZ SR