Informačný seminár k výzvam 2014 - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Informačný seminár k výzvam 2014

Dňa 12. marca 2014 (streda), v čase od 13:00-15:00 hod., sa v priestoroch hotela SÚZA (Drotárska cesta 46, Bratislava) na 1. poschodí (malá sála) uskutoční informačný seminár k aktuálnym výzvam Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu o poskytnutie dotácie na projekty oficiálnej rozvojovej pomoci – SlovakAid.

PROGRAM:
1. Informačný systém GM (registrácia žiadateľa, registrácia žiadosti o dotáciu)
2. Informácie k výzvam: Afganistan (SAMRS/2014/AFG/01), Keňa (SAMRS/2014/KEN/01), Moldavsko (SAMRS/2014/MD/01) a Južný Sudán (SAMRS/2014/SSD/01)
3. Informácie k výzvam: Východné Partnerstvo a Západný Balkán (SAMRS/2014/VP/01 a SAMRS/2014/ZB/01)
4. Informácie k výzve: Budovanie kapacít (SAMRS/2014/BK/01)
5. Rozpočet projektu (tvroba rozpočtu, usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov)

Účasť na seminári prosíme potvrdiť do utorka, 11. marca 2014 do 17:00 hod.,  e-mailom na info@slovakaid.sk. Za jednu organizáciu sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby.