Informačný seminár k aktuálnym grantovým výzvam - SlovakAid

Informačný seminár k aktuálnym grantovým výzvam

Dňa 19. mája 2014 (pondelok), v čase od 13:00-15:00 hod., sa v priestoroch regionálneho centra UNDP Bratislava (konferenčná miestnosť na 1. poschodí, Grösslingová 35, 811 09 Bratislava) uskutoční informačný seminár k aktuálnym výzvam (Spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských subjektov schválených v rámci výziev Európskej komisie, Rozvojové vzdelávanie, Program podnikateľských partnerstiev) Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu o poskytnutie dotácie na projekty oficiálnej rozvojovej pomoci – SlovakAid.

PROGRAM:

Účasť na seminári prosíme potvrdiť do štvrtka, 15. mája 2014 do 17:00 hod.,  e-mailom na info@slovakaid.sk. Za jednu organizáciu sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby.