Informačný seminár k aktuálnym grantovým výzvam 2016 - SlovakAid

Informačný seminár k aktuálnym grantovým výzvam 2016

 

Dňa 10. marca 2016 sa v čase od 9:00-17:00 hod. uskutoční informačný seminár k aktuálnym výzvam  Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu o poskytnutie dotácií na projekty oficiálnej rozvojovej pomoci – SlovakAid. Adresa: Cukrová 14, Bratislava, konferenčná miestnosť na 1. poschodí vpravo.

PROGRAM:

Príprava projektov
Intervenčná logika, logická matica, riziká
Zmeny v legislatíve a vo Finančnej príručke

Školiteľ: Ing. Dagmar Gombitová
Účasť na seminári prosíme potvrdiť do 7. marca 2016 do 12:00 hod.,  e-mailom na maria.zoppova@slovakaid.sk, maximálny počet je 40 účastníkov.