Granty MZV USA na podporu občianskej spoločnosti na Ukrajine a v Čiernej Hore - SlovakAid

Granty MZV USA na podporu občianskej spoločnosti na Ukrajine a v Čiernej Hore

Úrad MZV USA pre demokraciu, ľudské práva a prácu, zverejnil v ostatných dňoch grantové výzvy pre prekladanie dlhodobých projektov na podporu rozvoja občianskej spoločnosti na Ukrajine a v Čiernej Hore. Výzva pre Ukrajinu reaguje na prípady tlaku vládnych úradov voči činnosti a nezávislosti médií, ktorý je oficiálne odôvodňovaný okolnosťami konfliktu s Ruskou federáciou. V prípade Čiernej Hory ide o snahu urýchliť reformy potrebné v rámci prístupových rokovaní s Európskou úniou, pomocou tlaku občianskej spoločnosti, a získať pre reformy podporu verejnosti. O všetky granty sa môžu uchádzať aj slovenské MVO a akademické inštitúcie a to samostatne alebo v konzorciu viacerých organizácií.

V prípade zapojenia sa slovenských subjektov do výziev je Zastupiteľský Úrad Washington pripravených ich podporiť v rámci komunikácie s MZV USA.

 

Občianska spoločnosť a sloboda prejavu na Ukrajine

Cieľom projektov má byť rozvoj kapacít občianskej spoločnosti pre obhajovanie slobody prejavu vo vzťahu k ukrajinskej vláde. Projekty majú vo všeobecnosti Ukrajine umožniť dodržiavanie medzinárodných záväzkov v oblasti slobody prejavu a zároveň chrániť bezpečnostné záujmy v podmienkach konfliktu s Ruskom. Súčasťou má byť aj budovanie kapacít, schopných reagovať na dezinformačné kampane. Výzva predpokladá udelenie grantu do max. 450tis. USD pre jeden úspešný projekt. Začiatok implementácie sa predpokladá na máj – júl 2018 a projekt by mal trvať 18-24 mesiacov. Uzávierka na predkladanie projektov je 24.1.2018. Podrobnosti sú dostupné: https://www.state.gov/j/drl/p/275395.htm

 

Podpora reforiem v Čiernej Hore

Cieľom je podporiť rozvoj efektívnej a nezávislej občianskej spoločnosti, ktorá bude schopná podporovať pokrok a kontrolovať integračný proces a potrebné reformy. Projekt sa má zamerať na budovanie kontaktov medzi občianskou spoločnosťou a médiami, aby boli schopné koordinovať a spoločne podporovať reformy, v oblasti právneho štátu a ľudských práv, potrebné v rámci prístupových rokovaní s EÚ. Aktivity sa o.i. majú sústrediť na rozvoj schopností občianskej spoločnosti organizovať informačné kampane a získavanie finančných prostriedkov (fundraising). Projekt má vyústiť aj do zvýšenej podpory verejnosti pre realizáciu potrebných reforiem. Výzva predpokladá udelenie grantu max. do 500tis. USD pre jeden úspešný projekt. Začiatok implementácie sa predpokladá na apríl – jún 2018 a na obdobie 18-24 mesiacov. Uzávierka na predkladanie projektov je 3.1.2018. Bližšie informácie dostupné na: https://www.state.gov/j/drl/p/275294.htm