Gastroenterologické centrum v Kábule vďaka SlovakAid - SlovakAid

Gastroenterologické centrum v Kábule vďaka SlovakAid

Dňa 3.9.2013 bola slávnostne otvorená budova Gastroenterologického centra, ktoré bolo vybudované za pomoci Združenia priateľov Afganistanu (AFAN) so sídlom v Bratislave. Toto centrum bolo vybudované v rámci projektu SAMRS 2011/01/06 „Rozvoj sekundárnej a terciárnej zdravotnej starostlivosti v oblasti gastroenterológie v Afganistane“, ktorý bol financovaný zo zdrojov programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky (SlovakAid).

V rámci tohto projektu boli na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave vyškolení štyria afganskí lekári a následné bola postavená budova gastroenterologického centra v areáli kábulskej nemocnici Wazir Akbar Khan. Zároveň boli tomuto centru dodané potrebné medicínske prístroje: moderný sonograf, laboratórne zariadenia pre histológiu, ako aj náhradné diely pre endoskopický prístroj, ktorý bol dodaný tejto nemocnici už v roku 2008 v rámci predošlého projektu AFAN financovaného z programu SlovakAid.

Prostredníctvom tohto projektu, ktorý bol ukončený v lete 2013, bolo gastroenterologické centrum založené aj v štátnej nemocnici v meste Taloqan, v provincii Takhar. Vďaka finančnej podpore zo SlovakAid, bolo centrum vybavené endoskopickým prístrojom spolu so sonografom.

Slávnostného otvorenia nového gastroenterologického centra v kábulskej nemocnici sa zúčastnila ministerka zdravotníctva Afganistanu, pani Soraya Dalil, veľvyslanec Slovenskej republiky v Tehérane, pán Ján Bóry, vedúci predstavitelia ministerstva zdravotníctva Afganistanu, zástupcovia vedenia nemocnice Wazir Akbar Khan ako aj zástupcovia afganských médií. Počas slávnostného otvorenia pani ministerka Dalil oficiálne poďakovala Slovenskej republike za finančnú podporu pri realizácii projektu. „Sme veľmi radi, že Slovenská republika podporila, práve takýto projekt. Podobné centrum v rámci štátnych nemocníc v Afganistane zatiaľ neexistovalo a podobnými modernými lekárskymi prístrojmi, aké boli dodané prostredníctvom SlovakAid, doteraz nedisponovali v celom Afganistane.“ Pani Dalil tiež potvrdila, že spolupráca Slovenska a Afganistanu v oblasti zdravotníctva bude naďalej pokračovať a to najmä prostredníctvom školení afganských lekárov a odovzdávaní cenných vedomostí slovenských expertov z rôznych oblastí medicíny.

Nové gastroenterologické centrum pozostáva zo štyroch oddelení: endoskopického, ERCP (endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia), histologického a sonografického. Kapacita centra je 30 vyšetrených pacientov denne a v blízkej budúcnosti by mala byť kapacita rozšírená vyškolením ďalších lekárov nemocnice Wazir Akbar Khan, ktorí tu budú pracovať.

Ministerstvo zdravotníctva Afganistanu má v pláne nové gastroenterologické centrum využiť aj ako školiace stredisko pre lekárov z celého Afganistanu, a to za pomoci a v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou.

Celý projekt bol realizovaný pod odborným dohľadom prof. MUDr. Štefana Hrušovského zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a MUDr. Habiba Narwana, ktorý na Slovensku už niekoľko rokov pôsobí v odbore gastroenterológie.