Formálne schválené žiadosti o dotáciu 2015 / II. grantové kolo - SlovakAid

Formálne schválené žiadosti o dotáciu 2015 / II. grantové kolo

V prílohe zverejňujeme zoznam prijatých žiadostí o dotáciu v rámci výziev s uzávierkou 17.4.2015 spolu s informáciou o ich formálnom prijatí, resp. zamietnutí. Žiadosti o dotáciu, ktoré boli formálne prijaté, budú postúpené projektovej komisii na odborné hodnotenie. Žiadatelia, ktorých žiadosti boli formálne zamietnuté, budú informovaní písomne o dôvodoch formálneho zamietnutia v najbližších dňoch. SAMRS, až do rozhodnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o udelení, resp. neudelení dotácie a jej výšky, nebude poskytovať informácie o žiadostiach, ktoré budú predmetom odborného posúdenia.

Zoznam formálne prijatých žiadostí o dotáciu