Európsky rok rozvoja 2015 - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Európsky rok rozvoja 2015

Na svete ešte stále približne 1,3 miliardy ľudí žije v extrémnej chudobe, mnohí z nich trpia podvýživou, nemajú prístup k základnej zdravotnej starostlivosti, liekom či pitnej vode a dosiahnutie základného vzdelania je pre nich utópiou. Títo ľudia musia často krát vyžiť z menej ako 1,25 USD na deň.

Európska únia je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete. Podľa výsledkov prieskumu Eurobarometer (2012) až 85% občanov EÚ podporuje myšlienku pomoci chudobným krajinám. Rok 2015 bude príležitosťou zhodnotiť, čo sa v rozvojovej agende doposiaľ dosiahlo a aké sú vízie pre spoluprácu s rozvojovými krajinami na ďalšie roky. Európsky rok rozvoja bude prvým európskym rokom, ktorý bude mať silný globálny rozmer a predstavuje jedinečnú príležitosť na rozsiahlu verejnú diskusiu a  zapojenie občanov do vízie Európy o globálnom rozvoji. Hlavný dôraz sa bude klásť na najdôležitejšie aspekty rozvojovej spolupráce, ako je globálna solidarita, spravodlivosť, súdržnosť rozvojových politík, ciele udržateľného rozvoja a v neposlednom rade úloha európskych občanov ako spotrebiteľov a aktérov v globálnom hospodárstve. Takéto rozvojové stratégie môžu pomôcť odstrániť chudobu a uľahčiť inkluzívny rast.

Je tiež dôležité aktívne zapájať do rozvojovej spolupráce súkromný sektor. Peter Hulényi, riaditeľ Odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci MZVaEZ SR, vidí v tejto oblasti stále rezervy i široký potenciál: „Súkromný sektor by mal byť prirodzenou súčasťou systému SlovakAid a to nielen pokiaľ ide o akumulovanie finančné prostriedky, ale aj o využívanie skúseností slovenských subjektov z transformačného procesu, tvorby trhovej ekonomiky, či implementácie nových technológií. Rezort diplomacie nastavil podmienky a nástroje, ktoré by mali vstup podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce posilniť. Ostatné je už len na ich iniciatíve, záujme a odvahe.“

Rok 2015 je rokom, dokedy majú byť splnené miléniové rozvojové ciele a tiež príležitosťou pre zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a prijatím novej stratégie na nasledujúce desaťročie. Väčšina poskytovanej oficiálnej rozvojovej pomoci (60 %) pochádza z EÚ a jej členských štátov.

Za posledných desať rokov mohlo vďaka finančným prostriedkom EÚ navštevovať základné školy takmer 14 miliónov žiakov, viac ako 70 miliónov ľudí získalo prístup ku kvalitnejšej pitnej vode a viac ako 7,5 milióna pôrodov sa uskutočnilo za prítomnosti kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, čím sa zachránili životy matiek a novorodencov. V roku 2013 EÚ a jej členské štáty spolu vynaložili 56,5 miliardy EUR na pomoc krajinám na celom svete v ich boji proti chudobe.

Slovensko ako súčasť Európskej únie a spoločenstva najvyspelejších krajín sveta – OECD – tiež prispieva ku globálnemu rozvoju a každoročne na aktivity rozvojovej spolupráce prispieva sumou približne 64 mil. EURO. Slovenská rozvojová spolupráca sa zameriava na realizáciu bilaterálnych rozvojových projektov v Keni, Južnom Sudáne, Afganistane, Moldavsku a tiež v krajinách západného Balkánu a Východného partnerstva.“ uviedla Eva Klanduchová zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

zdroj: http://www.dobrenoviny.sk/c/41132/rok-2015-je-europskym-rokom-rozvoja