EUROBAROMETER - Rozvojová pomoc EÚ - SlovakAid

EUROBAROMETER – Rozvojová pomoc EÚ

Európska komisia zverejnila koncom roka 2013 správu k špeciálnemu Eurobarometru o európskej rozvojovej pomoci – EuropeAid s názvom "EU Development Aid and the Millennium Development Goals". Prieskum realizovala agentúra TNS Opinion & Social network v priebehu mesiacov máj – júl 2013 na reprezentatívnej vzorke 27 800 ľudí z 28 členských krajín EÚ. Prieskum mal za cieľ zistiť názory občanov EÚ v štyroch hlavných oblastiach:

Výsledky prieskumu potvrdzujú, že napriek náročnej ekonomickej klíme, zostáva podpora pre rozvojovú pomoc chudobným krajinám silná. 66 % respondentov si myslí, že rozvojová spolupráca by mala byť jednou z priorít EÚ a šesť opýtaných z desiatich si myslí, že by sa mal objem pomoci zvýšiť. Respondenti vyjadrili silné preferencie pre oblasti ako je zamestnanosť, zdravotníctvo, ekonomický rast a vzdelávanie. 59% respondentov zo Slovenska si myslí, že by sa objem rozvojovej pomoci chudobným krajinám mal zvýšiť a  77% považuje za dôležité pomáhať ľudom z rozvojových krajín.

Slovensko prispieva ročne do rozpočtu EÚ určeného na rozvojovú pomoc (EuropeAid a European Development Fund) sumou približne 41,5 mil. EUR, čo predstavuje približne 64 % z celkového rozpočtu alokovaného na oficiálnu rozvojovú pomoc Slovenskej republiky. Celkovo Slovensko ročne vynakladá na rozvojovú spoluprácu sumu približne 64 mil. EUR.