Dôležitý oznam pre kontraktorov - SlovakAid

Dôležitý oznam pre kontraktorov

Vzhľadom na zavádzanie nových pravidiel pre vyúčtovanie rozvojových projektov, SAMRS bude akceptovať predloženie správy audítora pre všetky projekty kontrahované v roku 2014 v predľženom termíne a to do 15.2.2015.

Upozorňujeme kontraktorov, že v najbližších dňoch im bude zaslaná nová verzia rozpočtových tabuliek. Prosíme, aby všetky rozpočty pre projekty nakontrahované v roku 2014 si prepísali do týchto nových tabuliek a tieto používali tiež pre vyúčtovanie. Dôvodom zmeny je chyba vo vzorci vo vyúčtovaní nákladov.

Organizácie, ktoré už majú vyplnené tabuľky s vyúčtovaním, môžu si údaje preklopiť do opravených tabuliek alebo zaslať pôvodnú tabuľku s hotovým vyúčtovaním na SAMRS a dodávateľ rozpočtové tabuľky opraví individuálne. Opravené rozpočtové tabuľky pre rozvojové vzdelávanie, budovanie kapacít a pod. budú zverejnené po ich oprave dodávateľom v priebehu tohto týždňa.

SAMRS bude uznávať všetky náklady, ktoré vznikli do konca kalendárneho roka 2014 s tým, že kontraktor je povinný preukázať aj ich úhradu a to najneskôr spolu s predložením audítorskej správy alebo najneskôr do posledného termínu pre predloženie audítorskej správy, t.j. 15.2.2015.

Úhrada nákladov sa preukazuje SAMRS. Pokiaľ úhrada nákladov preukázaná nebude, SAMRS príslušné náklady neuzná ako oprávnené.

 

Rozpočet podnikateľské subjekty do 100 tis. EUR

 

Rozpočet podnikateľské subjekty nad 100 tis. EUR

Rozpočet nepodnikateľské subjekty do 100 tis. EUR
Rozpočet nepodnikateľské subjekty nad 100 tis. EUR