Dobrovoľnícke srdce, ktoré bije pre moldavské deti - SlovakAid

Dobrovoľnícke srdce, ktoré bije pre moldavské deti

Ocenenie Dobrovoľník roka 2015 v kategórii SlovakAid získal Ján Šlosiar z organizácie ADRA Moldavsko. Foto:  archív ADRA

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR hostilo minulý štvrtok slávnostné odovzdávanie cien Dobrovoľník roka 2015, ktoré pripravilo v spolupráci s Národným dobrovoľníckym centrom CARDO. Ocenenie Dobrovoľník roka 2015 v kategórii SlovakAid získal Ján Šlosiar z organizácie ADRA Moldavsko, ktorý svoj čas a energiu venoval deťom v centre pre deti z ulice Curcubel Sperantei v moldavskom Vadul Lui Voda, ako aj projektom v oblasti environmentalistiky a vodohospodárstva.

Dobrovoľníctvo v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (Official Development Assistance – ODA) podporuje dosahovanie cieľov slovenskej ODA, vytvára dlhodobé partnerstvá medzi organizáciami a komunitami v rôznych krajinách. Vysielanie mladých ľudí do rozvojových krajín s cieľom posilniť potenciál rozvojových projektov a získať skúsenosti s rozvojovou problematikou patrí k typickým podobám tejto modality rozvojovej spolupráce.

  

Dobrovoľníci takto získavajú vedomosti o krajine, jej kultúre, jazykové znalosti, nové praktické zručnosti a odborné skúsenosti v rozvojovom sektore, ktoré nie je možné získať prácou na Slovensku. Po návrate domov sa podieľajú na zvyšovaní verejného povedomia o rozvojových témach a význame rozvojovej spolupráce.

Pomáhať do rozvojových krajín minulý rok odišlo 45 mladých ľudí zo Slovenska, z toho najviac do Kene (30). Vyplatená suma z programu SlovakAid na vyslanie 45 dobrovoľníkov sa minulý rok vyšplhala na 300-tisíc eur. Kým v roku 2012 bolo vyslaných do rozvojových krajín 12 dobrovoľníkov, o rok neskôr ich už bolo 24 a predvlani 43.

Foto: archív MZV a EZ SR