Dobrovoľníčka pre Ugandu - SlovakAid

Dobrovoľníčka pre Ugandu

Slovenská katolícka charita (SKCH) dnes vyslala do Ugandy svoju prvú dobrovoľníčku v rámci programu vysielania dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín MZVaEZ. 
Dobrovoľníčka Janka Čížová bude pôsobiť v Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na severe Ugandy, ktoré poskytuje útočisko deťom s HIV. Jej hlavnou úlohou bude pomáhať zamestnancom centra starať sa o výchovu detí a učiť ich angličtinu, keďže viaceré dnes hovoria len jazykom madi. Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie otvorila SKCH v januári 2013. Momentálne centrum poskytuje útočisko dvadsiatim dievčatám, ktoré kvôli zákernej chorobe AIDS prišli o jedného alebo oboch rodičov. Deťom v centre Charita poskytuje zdravotnú starostlivosť, stravu, ale aj každodenný program. Výstavbu a prevádzku Centra SKCH financuje len vďaka darcom zo Slovenska. SKCH rozširuje svoje centrum, aktuálne prebieha výstavba jedálne, ktorá je financovaná z kampane Pôstna krabička.

foto: SKCH