Ďalšie prehĺbenie rozvojovej spolupráce na západnom Balkáne - SlovakAid

Ďalšie prehĺbenie rozvojovej spolupráce na západnom Balkáne

Zhodnotenie doterajšej činnosti a vymedzenie kľúčových tematických okruhov (agendy) pre nastavajúce obdobie bolo hlavným cieľom regionálneho stretnutia Iniciatívy pre životné prostredie a bezpečnosť v juhovýchodnej Európe (Environment and Security – ENVSEC), ktoré sa uskutočnilo 28. až 30. júna 2016 v Tirane.

Podujatie, na ktorom sa zúčastnilo 60 delegátov z 15 krajín finančne podporila rakúska rozvojová agentúra ADA. Táto v rámci prehĺbenia vzájomnej spolupráce oslovila SAMRS so žiadosťou predstaviť doterajšie pôsobenie slovenskej zahraničnej spolupráce v krajinách západného Balkánu.

V spoločnom príspevku projektových manažérok SAMRS T. Štefánkovej a I. Nagyovej odznelo, že krajiny západného Balkánu spolu s Moldavskom patrili počas novodobej histórie slovenskej rozvojovej spolupráce k prioritným krajinám. Účastníci sa oboznámili s aktuálnymi bilaterálnymi projektmi, ako aj ďalšími možnosťami poskytovania pomoci (aj keď v menšom rozsahu), napríklad CETIR, schéma malých grantov cez zastupiteľské úrady alebo vysielanie dobrovoľníkov v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Kosove, Macedónsku či Moldavsku.

ENVSEC je  iniciatívou, ktorú založili Rozvojový program OSN (UNDP), Program Spojených národov pre životné prostredie (UNEP) , EHK OSN, OBSE a (v 2003 pristúpilo aj NATO).

Jej cieľom je riešiť výzvy súvisiace s bezpečnosťou osôb a prirodzeným životným prostredím tak, že ponúka krajinám v juhovýchodnej Európe, južnom Kaukaze, východnej Európe a strednej Ázii svoj zdieľaný fond odborných znalostí a prostriedkov, ako aj zdroje na evaluáciu a riešenie ekologických problémov, ktoré ohrozujú bezpečnosť, spoločenskú stabilitu a mier, ľudské zdravie a udržateľné živobytie.