Ďakujeme všetkým SlovakAid dobrovoľníkom - SlovakAid

Ďakujeme všetkým SlovakAid dobrovoľníkom

Valné zhromaždenie OSN v roku 1985 vyhlásilo 5. december za medzinárodný deň dobrovoľníctva. Zmyslom tohto dňa je poďakovanie všetkým dobrovoľníkom za to, že darovali sami seba, aby pomohli iným a prispeli tak k lepšiemu zajtrajšku. Cieľom je podporiť význam, hodnotu a uznanie dobrovoľníctva na celom svete. 

Dobrovoľníctvo je od roku 2012 významným nástrojom oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska. Pod značkou SlovakAid a v spolupráci s kľúčovými partnermi vysielame dobrovoľníkov do rôznych krajín počas niekoľkých mesiacov. Doteraz sme vyslali vyše 200 dobrovoľníkov. „Vyslaní dobrovoľníci sú veľkým prínosom pre miestnu komunitu a posilňujú sociálnu súdržnosť v spoločnosti. Dobrovoľníctvo má neoceniteľnú pridanú hodnotu v otázkach solidarity, porozumenia a rozvojovej pomoci,“ dodáva riaditeľka agentúry Lucia Kišš. Program vysielania dobrovoľníkov významne prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju a zvyšuje povedomie ľudí o rozvojových témach a význame rozvojovej spolupráce.

Tohtoroční dobrovoľníci SlovakAid budú pôsobiť v Ugande, Keni, Rwande, Etiópii, Lesothe a v Kambodži. Dobrovoľníci budú neoceniteľnou súčasťou pomoci v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, aktivít s deťmi, organizácie chodu lokálnych a komunitných centier a tiež budú pomáhať hendikepovaným deťom a skupinám na okraji spoločnosti.

Dobrovoľnícke aktivity majú pozitívny dopad  na rozvoj spoločnosti v sociálnej, ekonomickej a kultúrnej oblasti. Dobrovoľníctvo posilňuje toleranciu, dôveru a porozumenie medzi ľuďmi a komunitami. Získané dobrovoľnícke skúsenosti obohacujú nielen samotných dobrovoľníkov, ale sú prínosom aj pre našu krajinu. Prinášajú nové pohľady a inovatívne riešenia, zvyšujú povedomie a postavenie občianskej spoločnosti. Sú motorom spoločenského rozvoja. ĎAKUJEME