Často kladené otázky - SlovakAid

Často kladené otázky

Dovoľujeme si informovať svojich žiadateľov a prijímateľov dotácií o zverejnení zoznamu často kladených otázok (FAQ). Zoznam budeme podľa potreby dopĺňať a aktualizovať.