Bilaterálna dohoda medzi Slovenskou republikou a Kenskou republikou - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Bilaterálna dohoda medzi Slovenskou republikou a Kenskou republikou

 

Dňa 10. novembra 2013 vstúpila do platnosti bilaterálna Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci. Dohodu,  na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č.  687/2011, podpísal v novembri 2011 minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda  a za kenskú stranu, vtedajší minister financií Uhuru Kenyatta.

Dohoda ustanovuje všeobecné podmienky rozvojovej spolupráce medzi krajinami, čo je predpokladom pre zefektívnenie systému poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky. Dohoda ukladá Kenskej republike zabezpečiť efektívne využitie oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky, prijať potrebné opatrenia na zabránenie zneužitia alebo zadržania finančných prostriedkov poskytnutých v rámci tejto pomoci, ako aj garantovať neporušenie podmienok, za ktorých tieto finančné prostriedky boli poskytnuté.