5 schválených žiadostí o dotáciu - SlovakAid

5 schválených žiadostí o dotáciu

Zverejňujeme zoznam 5 schválených žiadostí o dotáciu

Rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky bolo dňa 8.7.2019 schválených 5 žiadostí o dotáciu. 
Ide o žiadosti, pri ktorých bolo prerušené rokovanie o žiadosti v rámci troch zasadnutí Hodnotiacej komisie.

Zoznam externých odborných hodnotiteľov:

Mgr. Gábor Lelkes, PhD.
Mgr. Ivana Raslavská, PhD.
MSc. Ján Michalko
Ing. Blanka Křivánková, PhD.
Mgr. Lucia Lacková
RNDr. Andrea Jakubcová, PhD.
RNDr. Ondrej Machlica, PhD.