The Middle East - SlovakAid

The Middle East

Od vypuknutia migračnej a utečeneckej krízy sa SR intenzívne zapája do humanitárnych aktivít reagujúcich na dôsledky ozbrojených konfliktov. SR sa zároveň sústredí na riešenie príčin vzniku migrácie prostredníctvom zlepšovania životných podmienok obyvateľov (skvalitnenie infraštruktúry, vzdelávania a zdravotníctva), ako aj zlepšením perspektív na uplatnenie sa v ich domovských komunitách (tvorba zručností pre trh práce a skvalitňovanie podnikateľského prostredia). Osobitná pozornosť je venovaná zlepšovaniu životných podmienok utečencov s cieľom napomáhať pri ich dočasnom pobyte v hostiteľských krajinách, respektíve s návratom do krajín ich pôvodu po ukončení konfliktu. Zameranie rozvojovej spolupráce SR v regióne Blízkeho východu je v súlade so strategickými dokumentami EÚ pre jednotlivé krajiny*.

Dlhodobý charakter krízy na Blízkom východe zároveň vyžaduje účinné prepojenie humanitárnych a rozvojových aktivít (humanitárny a rozvojový nexus). Cieľom pôsobenia je prispievať k úsiliu o stabilizáciu politicko-bezpečnostnej situácie krajín v regióne, obnovu a rekonštrukciu krajín a budovanie infraštruktúry v identifikovaných sektoroch.

*Stratégia EÚ pre Irak prijatá v roku 2018; Stratégia EÚ pre Sýriu prijatá v roku 2017; Podpora Jordánska a Libanonu vychádza z osobitných kompaktov dohodnutých s EÚ v záujme podpory týchto krajín v kontexte hosťovania sýrskych utečencov.