Archive of Calls for Proposals - SlovakAid

Archive of Calls for Proposals

SAMRS/2020/AFG/1

Podpora rozvojových intervencií v Afganistane

SAMRS/2020/BK/1

Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií.

SAMRS/2020/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov dobrovoľníkov.

SAMRS/2020/EK/1

Spolufinancovanie projektov EK.

SAMRS/2020/GE/1

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2020/HUM/1

Stredný a Blízky východ a Južný Sudán

SAMRS/2020/HUM/2

Krajiny ODA SR zasiahnuté pandémiou COVID-19

SAMRS/2020/HUM/3

Krajiny ODA SR zasiahnuté pandémiou COVID-19

SAMRS/2020/KE/1

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2020/MD/1

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2020/PPP/1

Program podnikateľských partnerstiev.

SAMRS/2020/RV/1

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

SAMRS/2020/SSA/1

Podpora investícií v Subsaharskej Afrike.

SAMRS/2020/ST/KE/1

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike !ZRUŠENÁ 3/4/2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19!

SAMRS/2020/UA/1

Podpora pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu na Ukrajine

SAMRS/2020/ZB/1

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne