Výstava fotografií Ako POMÁHAME - SlovakAid

Výstava fotografií Ako POMÁHAME

Na svete ešte stále približne 1,3 miliardy ľudí žije v extrémnej chudobe. Mnohí z nich trpia podvýživou, nemajú prístup k základnej zdravotnej starostlivosti, liekom či pitnej vode a dosiahnutie základného vzdelania je pre nich utópiou. Títo ľudia musia často krát vyžiť z menej ako 1,25 USD na deň..

AkoPOMÁHAME je výstava fotografií z projektov realizovaných v rámci programu oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky – SlovakAid. Fotografie sú náhľadom do života ľudí v krajinách kam smeruje naša rozvojová pomoc.

Výstava je prierezom slovenskej bilaterálnej spolupráce v programových krajinách SlovakAid (Afganistan, Južný Sudán, Keňa a Moldavsko) a v skratke sa snaží predstaviť nosné témy, ktorým sa projekty venujú. Súčasťou výstavy sú tiež fotografie Tomáša Bokora zo zemetrasením postihnutého Nepálu, ktorému Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc v máji 2015.

Slovensko na aktivity rozvojovej spolupráce prispieva od roku 2003 každoročne sumou približne 64 mil. EURO. Slovenská rozvojová spolupráca sa zameriava na realizáciu bilaterálnych rozvojových projektov v Keni, Južnom Sudáne, Afganistane, Moldavsku a tiež v krajinách západného Balkánu a Východného partnerstva. Primárnym cieľom je prispieť k odstráneniu extrémnej chudoby v rozvojových krajinách a podporovať ich trvalo udržateľný rast.

Výstava: 21. októbra – 15. novembra 2015, Výstavná sieň Opery a Baletu SND (2 NP), Pribinova 17
Vstup na výstavu je bezplatný a možný najskôr hodinu pred začiatkom predstavení v aktuálnom programe.
Organizátor výstavy: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Kurátor: Mgr. Eva Klanduchová


Foto (c): 1/SAMRS  2/ Zuzna Letková  3/ SAMRS 4/ Branislav Gotthardt