Výročné správy SAMRS - SlovakAid

Výročné správy SAMRS

Základným poslaním Výročných správ SAMRS je predstaviť a zhodnotiť výsledky práce, ktoré sme dosiahli spolu s našimi partnermi.
Výročné správy SAMRS sú k dispozícii na stiahnutie nižšie, v časti Dokumenty.

VÝROČNÁ SPRÁVA SAMRS 2019

Prostredníctvom Výročnej správy 2019 vás pozývam na poohliadnutie sa za obdobím, ktoré predstavuje dôležitý medzník v našom úsilí o skvalitnenie služieb a interných procesov. Som veľmi hrdá na to, že minulý rok spoločne s mojím tímom, sa nám podarilo v SAMRS zaviesť systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001. Ide o významný výsledok nášho trvalého záväzku: dôsledne dodržiavať hlavné zásady riadenia, ktoré vychádzajú z politiky kvality SAMRS. Základnými princípmi sú štandardizácia, rovnaký prístup, otvorená komunikácia, transparentnosť a spoločenská zodpovednosť.
 
Činy hovoria hlasnejšie ako slová. Jasným dôkazom toho, že SAMRS úspešne napreduje vo svojich plánoch na synergiu a účelnú nadväznosť jednotlivých nástrojov rozvojovej spolupráce, je významné ocenenie našej práce zo strany Európskej komisie (EK), ktorá nás zaradila medzi oprávnených uchádzačov o veľké granty v rámci delegovanej spolupráce. Stali sme sa tak súčasťou medzinárodného spoločenstva, v ktorom sa nachádzajú iba tri krajiny zo stredovýchodnej časti Európskej únie (EÚ). Vnímame to ako uznanie doterajšej činnosti SAMRS, a zároveň, výzvu na ďalšie napredovanie v našej práci.
 
Dúfam, že táto Výročná správa vás prevedie zaujímavou cestou, ktorá svojím významom presahuje jednotlivca či organizáciu. Pri realizácii našich činností sa snažíme uplatňovať princíp spolupatričnosti a prispievať tak ku zmene za spravodlivejší a bezpečnejší svet.
 
Lucia Kišš, riaditeľka SAMRS