Výročná správa SAMRS za rok 2017 - SlovakAid

Výročná správa SAMRS za rok 2017

V prílohe zverejňujeme výročnú správu Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu za rok 2017. Verejný odpočet sa uskutoční dňa 21. mája 2018 v čase od 12:00 do 14:00 hod v priestoroch agentúry SAMRS, Pražská 7, 811 04 Bratislava.

Výročná správa za rok 2017.