Výročná správa SAMRS za rok 2017 - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Výročná správa SAMRS za rok 2017

V prílohe zverejňujeme výročnú správu Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu za rok 2017. Verejný odpočet sa uskutoční dňa 21. mája 2018 v čase od 12:00 do 14:00 hod v priestoroch agentúry SAMRS, Pražská 7, 811 04 Bratislava.

Výročná správa za rok 2017.