U NÁS DOMA V SAMRS: Triedime, šetríme, zlepšujeme (sa) - SlovakAid

U NÁS DOMA V SAMRS: Triedime, šetríme, zlepšujeme (sa)

Dennodenne sa pri plnení úloh rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci snažíme udržiavať rovnováhu aj v rámci spolupráce a života nášho tímu v agentúre. Sme presvedčení o tom, že ak po ceste za dosahovaním cieľov kráčajú ľudia, ktorí si rozumejú a podporujú sa, polovica úspechu je vopred zaručená. Náš tím sa zároveň hlási k spoločenskej zodpovednosti a kontinuálne aplikuje pozitívne zmeny aj v priestoroch SAMRS.

Preto je SAMRS signatárom Charty diverzity. Rôznorodosť vnímame ako pozitívny aspekt, ktorým sa ľudia odlišujú a zároveň sú si podobní. 

Preto sa SAMRS zapojila do kampane #Nonekupto. Podporujeme zmenu myslenia a správania sa k našej planéte. Klimatické zmeny, zníženie objemu plastového odpadu, udržateľné nakupovanie a ďalšie témy globálneho rozsahu – to sú problémy, ktoré sa týkajú nás všetkých.

Preto sme sa zapojili do pilotného projektu Kancel bez koša, ktorý prebieha pod záštitou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN) s podporou Zeleného vzdelávacieho fondu. Cieľom projektu je zlepšiť manažment odpadu a jeho triedenie v kanceláriách. Momentálne spotrebúvame zdroje ekvivalentné 1,7 planéty a žijeme na dlh, na úkor budúcich generácií. Týmto tempom bude ľudstvo potrebovať v roku 2030 až 2 planéty. Naše ambasádorky Kanclu bez koša Veronika Basta a Alexandra Šarinová nás ekovzdelávajú, informujú o tom ako triediť jednotlivé zložky odpadu. V našich kanceláriách sme zredukovali počet smetných košov, spoločné nádoby na triedený odpad už máme iba na jednom mieste, zaviedli sme používanie látkových uterákov ako alternatívy nerecyklovateľných papierových utierok, doplnili sme nádobu na bioodpad a postupne sme darovali rôznym subjektom veľké množstvo použitých šanónov a euroobalov, ktoré takto dostali šancu na nové využitie.