Summit organizácií združených v Practitioners’ Network for European Development Cooperation - SlovakAid

Summit organizácií združených v Practitioners’ Network for European Development Cooperation

FIIAPP (International and Ibero-American Foundation for Administration and Public Policies) na svojej stránke publikovala článok o summite európskych spolupracujúcich inšitúcií, združených v Practitioners’ Network for European Development Cooperation a o výsledoch summitu. Celý článok v anglickom jazyku je dostupný tu