Slovensko-ukrajinská spolupráca v archívnickej oblasti - SlovakAid

Slovensko-ukrajinská spolupráca v archívnickej oblasti

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky prostredníctvom Centra na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (CETIR) pod hlavičkou SlovakAid podporilo projekt spolupráce slovenských a ukrajinských historikov a archivárov. V rámci tohto projektu Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela zorganizovala 2. októbra 2018 seminár o odtajnených dokumentoch sovietskych orgánov štátnej bezpečnosti, ktoré boli nedávno sprístupnené v ukrajinských archívoch. Zúčastnení ukrajinskí odborníci v Bratislave oboznámili zástupcov slovenských médií o možnostiach využitia archívnych fondov, v ktorých sa nachádzajú unikátne dokumenty týkajúce sa histórie Československa a slovenských dejín. Počas následného prijatia ukrajinskej delegácie vedením Ústavu pamäti národa boli prediskutované perspektívy rozvoja slovensko-ukrajinskej spolupráce v oblasti historického výskumu a archívnictva. Projekt podporený CETIRom pokračuje v dňoch 3. – 4. októbra 2018 medzinárodnou vedeckou konferenciou v Starej Lesnej za účasti českých, litovských, poľských, slovenských a ukrajinských historikov.

Zdroj: MZVaEZ SR