Slovenská kooperačná burza 2015 - SlovakAid

Slovenská kooperačná burza 2015

V Bratislave sa uskutoční najväčšie podujatie pre slovenských a zahraničných podnikateľov – SARIO Business Link

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu organizuje v novembri významné medzinárodné podujatie  v rámci projektu SARIO Business Link  – Slovenskú kooperačnú burzu 2015. V rámci sprievodného programu predstaví Google Slovensko inovatívne on-line stratégie pre rast na zahraničných trhoch a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu bude informovať o Start up projektoch SlovakAid v rozvojových krajinách.

Už od svojho vzniku je Slovenská kooperačná burza každoročne najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku. Toto medzinárodné podujatie je zamerané na bilaterálne rozhovory  a stretnutia firiem, na prezentáciu tendrov, voľných výrobných kapacít, požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov so zahraničnými partnermi, možností investícií a hľadanie partnerov na spoluprácu najmä v oblastiach automobilového priemyslu, strojárstva, energetiky, informačných a komunikačných technológií.

© SlovakAid / Rozvojový projekt Nadácie INTEGRA a TenSenses Africa: Podpora socio-ekonomického rozvoja pestovateľov kešu orechov v oblasti Lamu, Keňa

Tento rok bude na podujatí zastúpený aj program oficiálnej rozvojovej spolupráce SR – SlovakAid, ktorý v rámci individuálnych obchodných rokovaní predstaví možnosti získania grantov pre Start up projekty v rozvojových krajinách a  ďalšie modality pre rozvoj partnerstiev slovenských podnikateľských subjektov v rozvojových krajinách.

© Zuzana Halanová, Daniel Laurinc, Afriktivity

Slovenská kooperačná burza od svojho vzniku doposiaľ priniesla možnosť spojiť obchodný a výrobný potenciál pre viac ako 1 200 firiem z 30 krajín.

www.sario.sk
www.slovakaid.sk