Školenie prijímateľov projektov SlovakAid - SlovakAid

Školenie prijímateľov projektov SlovakAid

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu dňa 12.9.2018 školila prijímateľov projektov SlovakAid v rámci uzatvorených výziev 2018. Poskytli sme praktické rady pri implementácii projektov v oblasti finančného riadenia a oprávnených aktivít pre 40 prijímateľov projektov v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Pracovníci SAMRS bližšie vysvetlili manažment projektu, základné zmluvné dokumenty a finančnú príručku. Snahou bolo tiež vytvoriť priestor pre zdieľanie skúseností a poznatkov v procese realizácie projektov aj zo strany prijímateľov. O svoje skúsenosti v rámci projektov SlovakAid sa podelila Vysoká škola sv. Alžbety. Uvedenie príkladov dobrej praxe bolo prospešné najmä pre nových prijímateľov.  

Všetkým účastníkom školenia týmto srdečne ďakujeme za konštruktívnu diskusiu, podnetné otázky a tešíme sa na spoluprácu.

Tím SAMRS

Prezentácie na stiahnutie

 

zdroj: SAMRS

zdroj: SAMRS