Home > Rozvojova pomoc > JUŽNÝ SUDÁN

JUŽNÝ SUDÁN

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia
JUŽNÝ SUDÁN
Ako pomáhame: 

Južný Sudán bol zaradený medzi programové krajiny slovenskej ODA v roku 2011 na základe výzvy medzinárodného spoločenstva i doterajších úspešných aktivít slovenských subjektov, ktoré realizujú rozvojové aktivity v Južnom Sudáne od roku 2005. Tieto slovenské aktivity v jednej z krajín sveta s nízkym príjmom vysoko oceňuje miestne obyvateľstvo a zároveň prispievajú k dobrému renomé SR v medzinárodnom spoločenstve. SR aktívne participuje na spoločnom programovaní EÚ pre Južný Sudán  v sektore zdravotníctva. Južný Sudán je nízkopríjmová krajina Afriky a po 50-ročnom vojenskom konflikte sa nachádza v špecifickej situácii, ktorá si vyžaduje osobitný prístup. Preto bol Južný Sudán v roku 2014 zaradený do osobitnej kategórie teritoriálnych priorít SlovakAid ako krajina s mimoriadnymi humanitárnymi a rozvojovými potrebami. Z prostriedkov SlovakAid budú podporované vybrané aktivity slovenských subjektov v tejto krajine v koordinácii s postupom medzinárodných donorov aktívnych v Južnom Sudáne (napr. UK).

Rozvojová pomoc Slovenskej republiky sa v Južnom Sudáne zameriava na:

  • zdravotníctvo – základná zdravotná starostlivosť, výživové programy, vzdelávanie a osveta obyvateľstva v oblasti prevencie a zdravotnej starostlivosti, vzdelávanie zdravotníckeho personálu;
  • poľnohospodárstvo – rozvoj poľnohospodárskych projektov a fariem, zavádzanie nových techník a postupov, spracovania poľnohospodárskych produktov so zameraním na ich marketing a predaj, potravinová bezpečnosť.

Nástroje: blokové dotácie, malá dotačná schéma, finančné príspevky poskytované ZÚ SR (mikrogranty), dodávanie tovarov a služieb, CETIR (Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem), podpora začínajúcich podnikateľských partnerstiev (Start Up), trilaterálna spolupráca, finančné príspevky, nástroj spolupráce SR a UNDP, Fond technickej spolupráce SR a EBOR.
 

* Zdroj údajov v tabuľke: www.worldbank.org; www.cia.gov.

 

DATABÁZA PROJEKTOV SlovakAid: 
Fotogaléria: