Home > Novinky > Neziskový sektor je najvýznamnejším aktérom rozvojovej spolupráce SR

Neziskový sektor je najvýznamnejším aktérom rozvojovej spolupráce SR

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala dnes (21. apríla 2020) výkonného tajomníka Platformy rozvojových organizácií – Ambrely Daniela Kabu a predstaviteľov ďalších mimovládnych organizácií združených v tejto platforme. Na stretnutí boli prediskutované aktuálne možnosti využitia SlovakAid v pomoci partnerským krajinám v boji s pandémiou ochorenia COVID-19, ako aj spolupráca rezortu zahraničných vecí a neziskového sektora pri skvalitňovaní systému oficiálnej rozvojovej spolupráce SR.

 

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková vyzdvihla mimovládne organizácie ako kľúčového partnera pri realizácii projektov rozvojovej spolupráce SR a uvítala ich iniciatívu podieľať sa na pomoci v boji proti pandémii. „Rozvojovú spoluprácu považujeme za jednu z našich kľúčových agend. Mimovládne organizácie majú pri realizácii aktivít rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky dlhodobo nezastupiteľné miesto. V tomto ťažkom období si mimoriadne cením podanú pomocnú ruku z ich strany v podpore partnerským krajinám SlovakAid v boji s pandémiou COVID-19,“ uviedla štátna tajomníčka.

 

V reakcii na aktuálnu krízu boli viaceré rozvojové aktivity SR a disponibilné finančné zdroje presmerované na prevenciu a zmierňovanie následkov pandémie nového koronavírusu. Možnosti ich čo najefektívnejšieho využitia sú konzultované aj s Platformou Ambrela, vrátane včera (20. apríla 2020) zverejnenej výzvy na predkladanie projektov humanitárnej pomoci zameraných na boj s ochorením COVID-19.

 

Partneri sa zhodli na pokračovaní spolupráce pri ďalšom zvyšovaní efektívnosti systému rozvojovej spolupráce SR, pričom štátna tajomníčka zdôraznila potrebu intenzívnejšej úlohy mimovládneho sektora pri zvyšovaní verejného povedomia o rozvojovej spolupráci.

 

Zdroj: MZVEZ SR