SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI: PODPORA NOVÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PARTNERSTIEV - SlovakAid

SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI: PODPORA NOVÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PARTNERSTIEV

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2020/PPP/1 – Podpora nových podnikateľských partnerstiev, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 27.05.2020, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.

Zoznam neschválených žiadostí je uvedený v tabuľke nižšie. SAMRS listom informuje všetkých žiadateľov o výsledkoch schvaľovacieho procesu 2020.

Zoznam externých hodnotiteľov:

Ing. Blanka Křivánková, PhD.
Hana Gajdošová