Zmierňovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie COVID-19 na populáciu gruzínskeho horského regiónu Racha - SlovakAid

Zmierňovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie COVID-19 na populáciu gruzínskeho horského regiónu Racha

Country
Georgia
Location of implmentation
Ambrolauri
Number
SAMRS/2020/HUM/3/3/10
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Humanitarian projects
Implementation period
07.07.2020 - 06.04.2021
Sector
Supporting creation of market conditions
ODA grant
100000 EUR
Recipient
SOSNA
Partner
Caritas Czech Republic in Georgia

Popis projektu

Cieľom predloženého projektu je posilniť miestnu populáciu v regióne Racha-Lechkhumi s cieľom vyrovnať sa s hospodárskymi dôsledkami pandémie Covid-19 prostredníctvom materiálnej a technickej podpory pre malé a stredné podniky (MSP) a sociálne zraniteľné rodiny. Vďaka poskytovaniu materiálnej pomoci malým a stredným podnikom a poľnohospodárskym vstupom sociálne slabým rodinám budú môcť príjemcovia zachovať, oživiť alebo diverzifikovať svoje hospodárske a / alebo živobytie činnosti, a tak prekonať negatívny vplyv pandémie Covid-19 a súvisiacich preventívnych opatrení na ich ekonomická situácia.

Loading map ...