Zlepšenie prístupnosti zdravotnej starostlivosti vidieckej oblasti Joska - SlovakAid

Zlepšenie prístupnosti zdravotnej starostlivosti vidieckej oblasti Joska

Country
Kenya
Location of implmentation
Joska
Number
SAMRS/2017/KE/1/3
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Development projects
Implementation period
15.09.2017 - 31.08.2019
Sector
Healthcare
ODA grant
248552 EUR
Recipient
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Partner
St. Philip Neri Primary School

Popis projektu

Celkovým cieľom projektu je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Kene, s osobitným dôrazom na deti a matky, sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti. Uvedený cieľ bude naplnený: 1 Poklesom chorobnosti populácie a miery detskej a materskej úmrtnosti v oblasti Joska; 2 Zlepšením prístupu k vzdelávaniu pre telesne a zdravotne postihnuté deti.

Loading map ...