Zlepšenie dostupnosti a kvality pôrodnej starostlivosti pre matku a dieťa, Agangrial - SlovakAid

Zlepšenie dostupnosti a kvality pôrodnej starostlivosti pre matku a dieťa, Agangrial

Krajina
Južný Sudán
Miesto realizácie
Agangrial
Číslo
SAMRS/2020/HUM/1/1
Stav
Ukončený
Typ financovania
Humanitárne projekty
Obdobie realizácie
01.09.2020 - 31.08.2022
Sektor
Dobré zdravie
ODA dotácia
199999 EUR
Príjimateľ
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Partner
Hope for sick and poor

Popis projektu

Cieľom projektu je pokles chorobnosti a úmrtnosti vnútorných presídlencov. Predkladaný projekt vytvorí podmienky pre poskytovanie kvalitnej pôrodnej a novorodeneckej starostlivosti ako reakcia na aktuálnu situáciu v krajine. Projekt je zameraný na 90 000 obyvateľov v regióne Agangrial, z ktorých značná časť sú vnútorní presídlenci v dôsledku medzikmeňových konfliktov. Obyvatelia nemajú dostatočný prístup pôrodníckej a novorodeneckej starostlivosti, ktorá sa vďaka implementácií projektu značne zlepší. Zvýši sa aj povedomie populácie v oblasti šírenia infekcií a ich predchádzaniu a zlepší sa personálna kapacita lokálnych pracovníkov v pôrodníctve.

Načítavam mapu...