Zdravotná starostlivosť pre utečencov z tábora Dbayeh v Bejrúte - SlovakAid

Zdravotná starostlivosť pre utečencov z tábora Dbayeh v Bejrúte

Country
Lebanon
Location of implmentation
Bejrút
Number
SAMRS/2020/HUM/1/1/2
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Humanitarian projects
Implementation period
01.08.2020 - 31.07.2022
Sector
Dobré zdravie
ODA grant
199999.45 EUR
Recipient
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Partner
Little Sisters of Nazareth

Popis projektu

Cieľom projektu je pokles chorobnosti a úmrtnosti utečencov. Predkladaný projekt vytvorí podmienky pre poskytovanie kvalitnej základnej zdravotnej a nutričnej starostlivosti, čím predkladateľ reaguje na aktuálnu utečeneckú krízu v krajine. Projekt je zameraný na 22 000 obyvateľov utečeneckého tábora Dbayeh v Bejrúte, ktorí nemajú prístup ku zdravotnej starostlivosti. Implementáciou projektu sa zvýši kapacita kliniky v tábore, na ktorej vzniku sa žiadateľ podieľal v spolupráci s lokálnym partnerom z vlastných zdrojov.

Loading map ...