Začleňovanie princípov a postojov ku globálnym témam do vysokoškolského vzdelávania (GlobPost) - SlovakAid

Začleňovanie princípov a postojov ku globálnym témam do vysokoškolského vzdelávania (GlobPost)

Country
Slovakia
Location of implmentation
Banská Bystrica
Number
SAMRS/2017/RV/1/3
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
01.11.2017 - 30.06.2019
Sector
Education
ODA grant
30900 EUR
Recipient
Nadácia Milana Šimečku
Partner
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bytrici

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu a dopad globálneho vzdelávania v príprave študentov humanitných odborov so špeciálnym zameraním na zisťovanie a formovanie ich postojov ku globálnym témam. Ďalším cieľom bolo budovať kapacity vysokoškolských pedagógov v používaní metodiky na zisťovanie postojov a postojových zmien v globálnom vzdelávaní.

Loading map ...