Začlenenie globálneho a rozvojového vzdelávania do systému vysokoškolského štúdia a do vzdelávania verejnosti a novinárov. - SlovakAid

Začlenenie globálneho a rozvojového vzdelávania do systému vysokoškolského štúdia a do vzdelávania verejnosti a novinárov.

Country
Slovakia
Location of implmentation
Bratislava
Number
SAMRS/2015/RV/1/5
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
01.11.2015 - 28.02.2017
Sector
Education
ODA grant
34871 EUR
Recipient
Dvojfarebný svet
Partner
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu bolo začleňovanie rozvojového vzdelávania do formálneho a neformálneho vzdelávania na vysokej škole. V rámci formálneho vzdelávania bol pre tri skupiny študentov vytvorený nový študijný predmet, spolu s novou obsahovou náplňou, sylabom a skriptami s monografiou, ktoré slúžia ako študijný materiál.

Loading map ...