Zabezpečenie prístupu obyvateľov postihnutých konfliktom ku život zachraňujúcim pohotovostným zdravotníckym službám vrátane urgentných pôrodníckych a neonatálnych služieb na obkľúčenom území severne od mesta Homs - SlovakAid

Zabezpečenie prístupu obyvateľov postihnutých konfliktom ku život zachraňujúcim pohotovostným zdravotníckym službám vrátane urgentných pôrodníckych a neonatálnych služieb na obkľúčenom území severne od mesta Homs

Country
Syrian Arab Republic
Location of implmentation
Homs
Number
SAMRS/2016/SYR/2/4
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.04.2017 - 31.07.2018
Sector
Healthcare
ODA grant
199123 EUR
Recipient
MAGNA
Partner
SEMA

Popis projektu

Projekt reagoval na akútne potreby zdravotnej starostlivosti v oblastiach zasiahnutých konfliktom pre vnútorne vysídlenú populáciu a jej najzraniteľnejšie skupiny ako sú ženy a deti. Prostredníctvom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre vysídlené obyvateľstvo projektové aktivity priamo a okamžite prispievali k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti populácie práve prostredníctvom posilnenia technickej a operačnej kapacity vybraného zdravotného zariadenia.

Loading map ...