Zabezpečenie opatrení na zníženie chorobnosti a úmrtnosti ohrozenej skupiny obyvateľstva v Južnom Sudáne - SlovakAid

Zabezpečenie opatrení na zníženie chorobnosti a úmrtnosti ohrozenej skupiny obyvateľstva v Južnom Sudáne

Country
South Sudan
Location of implmentation
Renk
Number
SAMRS/2017/SSD/1/2
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
03.10.2017 - 31.12.2018
Sector
Healthcare
ODA grant
198617 EUR
Recipient
Nadácia Integra
Partner
Medair

Popis projektu

Všeobecným cieľom tohto projektu je posilnenie intervencií v sektore zdravotnej starostlivosti v troch vybraných lokalitách Južného Sudánu, pričom predkladaný projekt je súčasťou ďaleko širšieho multisektoriálneho programu implementovaného partnerskou organizáciou žiadateľa.

Loading map ...