Využitie metód diaľkového prieskumu zeme vo vodnom hospodárstve a hodnotení extrémnych hydrometeorologických situácií v Gruzínsku - SlovakAid

Využitie metód diaľkového prieskumu zeme vo vodnom hospodárstve a hodnotení extrémnych hydrometeorologických situácií v Gruzínsku

Country
Georgia
Location of implmentation
Tbilisi
Number
SAMRS/2017/VP/1/3
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.10.2017 - 20.09.2019
Sector
Water management sector
ODA grant
85515 EUR
Recipient
Slovenský hydrometeorologický ústav
Partner
Národná agentúra životného prostredia (National Environmental Agency – NEA),

Popis projektu

Výstupy projektu prispejú k vytvoreniu moderného národného systému na sledovanie a hodnotenie extrémnych hydrometeorologických situácií.

Loading map ...