Uplatnenie skúseností so zeleným verejným obstarávaním zo Slovenska na Ukrajine - SlovakAid

Uplatnenie skúseností so zeleným verejným obstarávaním zo Slovenska na Ukrajine

Country
Ukraine
Location of implmentation
Kyjev
Number
SAMRS/2016/UA/1/8
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.11.2016 - 30.09.2018
Sector
Good governance and building civil society
ODA grant
73316.7 EUR
Recipient
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Partner
GoLOCAL

Popis projektu

Cieľom projektu bolo prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu štátnej správy a občianskej spoločnosti na Ukrajine. Špecifickým cieľom projektu bolo zvýšiť kompetencie štátnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti v Kyjevskom regióne na realizáciu zeleného verejného obstarávania (VO) a zvýšiť povedomie štátnej správy a občianskej spoločnosti na Ukrajine o úlohe a možnostiach zeleného VO pri zvyšovaní efektívnosti štátnej správy, pre udržateľný rozvoj a v boji proti zmene klímy.

Loading map ...