Technická podpora pri implementácii požiadaviek EU legislatívy v oblasti analýz vôd a systému manažmentu kvality pre monitoring a hodnotenie stavu povrchových vôd v Moldavsku - SlovakAid

Technická podpora pri implementácii požiadaviek EU legislatívy v oblasti analýz vôd a systému manažmentu kvality pre monitoring a hodnotenie stavu povrchových vôd v Moldavsku

Country
Moldova, Republic of
Location of implmentation
Kišiňov
Number
SAMRS/2018/MD/1/2
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.10.2018 - 30.04.2020
Sector
Water management sector
ODA grant
88001 EUR
Recipient
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Partner
State Hydrometerological Service

Popis projektu

Cieľom je detailná analýza existujúcich postupov a monitoring rádioaktivity, ortuti a jej zlúčenín (vzorkovanie a analýza v laboratóriu) a pesticídov v povrchových vodách (rieky a jazerá) podľa požiadaviek Rámcovej smernice EÚ o vodách v Moldavsku.

Loading map ...