Súčasná škola v globálnych súvislostiach - SlovakAid

Súčasná škola v globálnych súvislostiach

Country
Slovakia
Location of implmentation
Bratislava
Number
SAMRS/2018/RV/1/2
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
01.11.2018 - 30.11.2019
Sector
Education
ODA grant
31905 EUR
Recipient
CEEV Živica
Partner
Technická univerzita vo Zvolene - TUZVO

Popis projektu

Primárnym cieľom projektu bola integrácia tém GRV do učebných osnov a výučby na rôznych stupňoch škôl a vyškolenie a budovanie kapacít pedagógov. Prijímateľ sa zameral na vybudovanie rôznorodej skupiny 20 pedagógov, ktorí by následne dokázali svoje poznatky odovzdať ďalej i v rámci svojich škôl a pokračovať tak v rozširovaní týchto tém. Jedným z cieľov projektu bola i aktualizácia príručky Komu patrí Zem – pridanie nových aktivít ako i novej kapitoly určenej pre materské a 1. stupeň ZŠ.

Loading map ...