Sociálna a solidárna ekonomika ako rozvojový prístup k udržateľnosti do roku 2018 - SlovakAid

Sociálna a solidárna ekonomika ako rozvojový prístup k udržateľnosti do roku 2018

Country
Slovakia
Location of implmentation
Bratislava
Number
SAMRS/2017/EK/1/3
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
01.10.2017 - 31.12.2018
Sector
Education
ODA grant
34672 EUR
Recipient
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Partner
N/A

Popis projektu

Cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia verejnosti o úlohe sociálnej a solidárnej ekonomiky (SSE) v kontexte znižovania chudoby a trvalo udržateľného rozvoja, a posilnenie kapacít subjektov sociálnej a solidárnej ekonomiky. Projekt bol na Slovensku súčasťou európskeho projektu implementovaného v 23 európskych krajinách a ďalších 9 krajinách mimo Európy.

Loading map ...