Samospráva pre ľudí. Budovanie kapacít miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy v oblasti spolupráce s občanmi - SlovakAid

Samospráva pre ľudí. Budovanie kapacít miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy v oblasti spolupráce s občanmi

Country
Ukraine
Location of implmentation
Kyjev
Number
SAMRS/2017/UA/1/3
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Development projects
Implementation period
01.01.2018 - 31.12.2018
Sector
Good governance and building civil society
ODA grant
89386 EUR
Recipient
PDCS,o.z.
Partner
MART

Popis projektu

Projekt sa zameriava na budovanie kapacít volených predstaviteľov i pracovníkov miestnej samosprávy i miestnej štátnej správy vo vybraných regiónoch Ukrajiny. Vybraní predstavitelia miestnej verejnej správy, ktorí už majú skúsenosť s trénovaním, budú preškolení v metódach zapájania občanov do plánovacích procesov a do rozhodovania. Výsledkom projektu tak bude 22 vyškolených trénerov, ktorí následne uskutočnia najmenej 44 tréningov v úradoch miestnej verejnej správy.

Loading map ...