SAME WORLD - UDRŽATEĽNOSŤ / UVEDOMENIE / MOBILIZÁCIA / ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - SlovakAid

SAME WORLD – UDRŽATEĽNOSŤ / UVEDOMENIE / MOBILIZÁCIA / ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Country
Slovakia
Location of implmentation
Bratislava
Number
SAMRS/2016/EK/2/3
State of projects implementation
Finished
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
24.10.2016 - 31.01.2018
Sector
Education
ODA grant
28134 EUR
Recipient
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Partner
N/A

Popis projektu

Cieľom projektu bolo zlepšiť informovanosť o rozvojovej problematike a globálnych súvislostiach vo formálnom vzdelávaní a zmobilizovať širokú verejnosť pre aktívnejší prístup ku globálnym témam. Celkovým cieľom projektu je zvýšiť povedomie a kritické chápanie európskej verejnosti o vzťahu globálneho Severu a globálneho Juhu.

Loading map ...