Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického a nepedagogického zamerania - SlovakAid

Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického a nepedagogického zamerania

Country
Slovakia
Location of implmentation
Bratislava
Number
SAMRS/2017/RV/2/1
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
01.01.2018 - 30.09.2019
Sector
Education
ODA grant
149942 EUR
Recipient
Človek v ohrození, n.o.
Partner
PDCS, o.z., CEEV Živica, Pedagogická fakulta UMB v BB

Popis projektu

Primárnym cieľom projektu bola komplexná analýza prostredia GRV na Slovensku a príprava inštitucionálneho, programového a evaluačného rámca pre rozvoj globálneho vzdelávania. Projekt sa zameriaval aj na podporu multidisciplinarity a inovatívnosti pri vnášaní GRV do širšieho vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach formálneho vzdelávania a taktiež prostredníctvom spolupráce relevantných aktérov na zlepšenie kvality a rozsahu GRV.

Loading map ...