Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II. - SlovakAid

Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II.

Country
Slovakia
Location of implmentation
Bratislava
Number
SAMRS/2016/RV/1/6
State of projects implementation
Aktuálny
Type of financing
Global development education projects
Implementation period
09.11.2016 - 31.12.2017
Sector
Education
ODA grant
34980 EUR
Recipient
PDCS,o.z.
Partner
Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského; Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Popis projektu

Cieľom projektu je začlenenie rozvojových tém do študijných programov na vybratých vysokých školách a budovanie interných kapacít.

Loading map ...